Reklamacje

Chcesz złożyć reklamację?

Skontaktuj się za nami drogą mailową- sklep@medesign.pl

Opisz produkt, którego dotyczy reklamacja oraz załącz zdjęcia obrazujące sytuację. 

Rozpatrzymy Twoją reklamacją w ciągu 14 dni.