masz pytanie?

Regulamin

1. PRZEDSIĘBIORCA, KONTAKT

1.1. Podmiotem
prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod
adresem www.medesign.pl jest Medesign Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Strykowie, ul.
Kopernika 29a (zwana dalej: „Medesign”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000933734, posiadająca REGON: 520483941, NIP: 7331364426, kapitał
zakładowy 10 000 zł, opłacony w całości.

1.2. Klient ma
możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych
sposobów:

·        
poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@medesign.pl,

·        
przez formularz kontaktowy na stronie sklepu
internetowego.

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE
SKLEPU INTERNETOWEGO MEDESIGN

2.1. Ze sklepu
internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby
rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają
swoje dane osobowe, które Medesign przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce
prywatności.

3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

3.1.
Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://www.medesign.pl

3.2. Towary w
sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują
się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z
którego jest wykonany oraz orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.

3.3.
Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej
rzeczy,  określając w szczególności
rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje
oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM
– SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

4.1. Po
wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do
koszyka”.

4.2. Produkt
zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu
strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, jeżeli Klient nie jest
jeszcze zalogowany, pojawi się możliwość zalogowania lub dokonania zakupu bez
logowania.

4.3.
Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne
do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po
założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w
panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim
etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość
otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wprowadzeniu
adresu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie
danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma
możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części
Metody płatności online.

4.7. Klient
potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Po
dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany do strony potwierdzającej
złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do
podsumowania zamówienia.

4.9. W
przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Medesign, zamówienie nie jest
uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a
zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.10. Na
każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można
anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z
podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania
nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie
zostanie ono zrealizowane.

4.11.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta,
podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie
zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer
zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji
zamówienia.

4.12. Medesign
może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub
telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu
wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich
innych kwestiach związanych z zamówieniem.

5. CENY

5.1. Ceny na
stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto,
zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny
towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od
wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena
podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą
zarówno Klienta jak i Medesign. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów
nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Medesign zmian cen lub
rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Medesign
zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie
internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich
zmian.

6. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

6.1. Wszystkie
towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W
wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na
ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie
dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości
zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie
produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

7. NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA
ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w
magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient
zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Medesign może odmówić zawarcia umowy
sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS
REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Dostawy
towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. Zamówienie
zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za
zamówiony towar.

8.3. Jeżeli
wybrany towar jest dostępny, to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od
dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas
dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. Realizacja
zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też
momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany
Klientowi.

8.6.
Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Medesign firma kurierska.

8.7. Medesign
okresowo i bez dodatkowych kosztów dla Klienta (to jest innych niż wskazane w
Regulaminie), może udostępniać opcje dostawy „kup dziś, odbierz jutro” lub „kup
dziś do 15 odbierz jutro” co oznacza, iż większość zamówionych w tej opcji
zakupów zostanie przekazana do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin od
zamówienia, jednakże nie jest to gwarantowane przez Medesign. Opcja ta może być
dostępna tylko przy zamówieniach na dostawę za pośrednictwem kuriera lub do
paczkomatu.

9. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

9.1. Przelew:
dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez
Klienta metody płatności, tj. serwisu jednego z partnerów Medesign. Po
dokonaniu wyboru, Klient zostaje w bezpieczny sposób przekierowany na stronę
wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest
pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. Medesign
nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru
konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9.4. Karta
płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej
dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek
należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.. Operacja
płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez
Klienta karty.

9.5. Uwaga!
Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż
zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też
odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Medesign na adres:
sklep@medesign.pl

10. UMOWA SPRZEDAŻY

10.1.
Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.medesign.pl nie
stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza
między innymi, że Medesign może odmówić zawarcia umowy w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa
jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności
od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa lub ekspresowa), Medesign
zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 2 dni
roboczych (w przypadku przesyłki ekspresowej) lub do 5 dni roboczych (w przypadku
przesyłki standardowej) od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku
towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Medesign
niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji
rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

12. KOSZT DOSTAWY

12.1. Dostawy
realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt
dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

–  w przypadku przesyłki ekspresowej kurierem i
płatności online – 19,90 PLN brutto;

–  w przypadku przesyłki ekspresowej kurierem i
płatności przy odbiorze – 19,90 PLN brutto;

–  w przypadku przesyłki standardowej kurierem i
płatności online – 9,90 PLN brutto;

–  w przypadku przesyłki standardowej kurierem i
płatności przy odbiorze – 12,90 PLN brutto.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.1. Klient
ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny
(tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w
posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana
przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby
skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Medesign jednoznaczne
oświadczenie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@medesign.pl.

13.4. Do
zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient
wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa
odstąpienia przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2.
powyżej.

13.5. W
przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Medesign zwraca Klientowi otrzymane
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Medesign), nie później niż
14 dni od dnia, w którym Medesign została poinformowana o decyzji Klienta o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7.
poniżej.

13.6. Zwrot
należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

13.7. Medesign
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy
należy odesłać na adres: Medesign sp. z o.o. ul. Kopernika 29a, 95-010 Stryków,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient
poinformował Medesign o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany,
jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot
rzeczy może być dokonany według wyboru Klienta na jego koszt bądź za
pośrednictwem wskazanego przez Medesign kuriera na koszt Medesign. W celu
skorzystania z opcji zwrotu na koszt Medesign konieczne jest wypełnienie przez
Klienta formularza odstąpienia od umowy, dostępnego przy każdym zamówieniu w
panelu Klienta i wskazanie adresu, spod którego kurier ma odebrać rzeczy. W
takim przypadku Klient zobowiązany jest zapewnić, iż w oznaczonym dniu kurier
będzie miał możliwość odebrania towaru ze wskazanego przez Klienta miejsca. W
przypadku braku możliwości odebrania towaru przez Kuriera np. z powodu
nieobecności Klienta pod wskazanym adresem w oznaczonym dniu, Klient traci
możliwość skorzystania z możliwości zwrotu za pośrednictwem kuriera na koszt Medesign.

13.10. Klient
odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

14. REKLAMACJE

14.1.
Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad
produktów Medesign ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda
rzecz kupiona w sklepie internetowym Medesign może być reklamowana, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada
rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch
lat od jej wydania Klientowi.

14.3. W
przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz
informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji
może zostać wykorzystany zalecany przez Medesign formularz „Reklamacja”
(dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu),
który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres:
Medesign sp. z o.o., ul. Kopernika 29a, 95-010 Stryków

14.5. Medesign
umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem
na koszt Medesign. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta
elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi
adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.
Do skorzystania z tej możliwości stosuje się zasady wskazane w pkt 13.9
Regulaminu.

14.6. Medesign
rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej
załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.7. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient
otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów
wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu
dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@medesign.pl

14.8. W
przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w salonie Medesign,
należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem
kosztów, zostanie Klientowi zwrócona w salonie, w którym złożona została
reklamacja.

14.9. W
przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Medesign,
Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail
widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została
wysłana reklamacja.

15. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient ma
możliwość samodzielnego anulowania zamówienia w ciągu piętnastu minut od jego
złożenia – w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie
przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

16. WYSTAWIENIE FAKTURY

16.1. W
przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym
podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania
zamówienia. 

16.2. Medesign
nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do
faktury przez Klienta.

16.3. W
przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację
uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta,
iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT
naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury
korygującej przez Medesign. Medesign wystawia fakturę korygującą z chwilą
zwrotu towaru do Medesign, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia
faktury korekty.

17. WYSTAWIENIE FAKTURY

W celu
utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a
także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów
sprzedaży na odległość, Medesign przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient
podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje
w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka
prywatności.

18. REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

18. 1. Klient
poprzez wyrażenie zgody może zapisać się do otrzymywanie newsletter od Medesign.
Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Medesign na
adres e-mail klienta wskazany w formularzu.

18.2. Od
momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia klient będzie otrzymywał newsletter.

18.3. W każdej
chwili, klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania newsletter poprzez
wysłanie na adres e-mail sklep@medesign.pl oświadczenia o rezygnacji korzystania
z usługi otrzymywania newslettera.

18.4. Klient
jest zobowiązany do nie wysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania
nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta newsletter.

18.5. Treści
zamieszczone w newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie,
edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody
sklepu jest zabronione.

18.6. Sklep
zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu newsletter
do klientów w każdym czasie.

18.7.  Reklamacje w zakresie usługi newslettera można
składać na adres e-mail sklep@medesign.pl

18.8. W
przypadku braku odpowiedzi przez sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

 

18.9. Usługa newsletter
jest bezpłatna.