Darmowa dostawa

przy zakupach za min. 400 zł

Zwrot zamówienia

w czasie 14 dni od zakupu

Bezpieczne płatności

przy pomocy PayNow

Szybka obsługa

przez social media

Regulamin

1. PRZEDSIĘBIORCA, KONTAKT

1.1 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.medesign.pl jest Medesign Spółka Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Strykowie, ul. Kopernika 29a (zwana dalej: „Medesign”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000933734, posiadająca REGON: 520483941, NIP: 7331364426, kapitał zakładowy 10 000 zł, opłacony w całości.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@medesign.pl,

– przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

– przez kontakt telefoniczny pod numerem 530 821 788.

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MEDESIGN

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Medesign przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://medesign.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale.

3.3. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla dane rzeczy,  określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM – SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, pojawi się możliwość zalogowania lub dokonania zakupu bez logowania.

4.3. Następnie, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wprowadzeniu adresu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części Metody płatności online.

4.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Medesign, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.12. Medesign może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

5. CENY

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Medesign. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Medesign zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Medesign zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

6. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. 

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

7. NIEMOŻNOŚĆ ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Medesign może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, to czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku wybranych produktów czas realizacji zamówienia może być wydłużony do 14 dni roboczych, co jest wyraźnie zaznaczone na karcie takiego produktu.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Medesign firma kurierska.

8.7. Medesign okresowo i bez dodatkowych kosztów dla Klienta (to jest innych niż wskazane w Regulaminie), może udostępniać opcje dostawy „kup dziś, odbierz jutro” lub „kup dziś do 15 odbierz jutro” co oznacza, iż większość zamówionych w tej opcji zakupów zostanie przekazana do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin od zamówienia, jednakże nie jest to gwarantowane przez Medesign. Opcja ta może być dostępna tylko przy zamówieniach na dostawę za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu.

9. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

9.1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności, tj. serwisu jednego z partnerów Medesign. Po dokonaniu wyboru, Klient zostaje w bezpieczny sposób przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. Medesign nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9.4. Karta płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

9.5. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Medesign na adres: sklep@medesign.pl

10. UMOWA SPRZEDAŻY

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.medesign.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Medesign może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa lub ekspresowa), Medesign zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 2 dni roboczych (w przypadku przesyłki ekspresowej) lub do 5 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej) od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Medesign niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. KOSZT DOSTAWY

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

– w przypadku przesyłki paczkomatem InPost – 12,99 PLN brutto,

– w przypadku przesyłki kurierskiej InPost – 13,99 PLN brutto.

– odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym – 0 PLN. Lokal 0.4c w “ łączniku” Centrum Kliniczno – Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 92-213 Łódź. Wejście B lub wejście od strony Poradni- parter. 

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Medesign jednoznaczne oświadczenie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@medesign.pl. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod adresem: https://medesign.pl/zwroty/

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Medesign zwraca Klientowi otrzymane płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia towaru do Klienta, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Medesign została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

13.7. Medesign może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać z dowolnego paczkomatu InPost w Polsce – jako odbiorcę należy wskazać paczkomat LOD88M (ul. Pomorska 118, Łódź 90-001) – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Medesign o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy będzie dokonany na koszt klienta. W celu skorzystania z opcji zwrotu konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy i nadanie zwrotu z dowolnego paczkomatu InPost w Polsce – jako odbiorcę wskaż paczkomat LOD88M (ul. Pomorska 118, Łódź 90-001).

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. REKLAMACJE

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Medesign ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Medesign może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. W przypadku reklamacji drogą mailową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Reklamacje rozpatrywane są pod adresem sklep@medesign.pl

14.5. Medesign umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Medesign. W tym celu wymagany jest kontakt drogą mailową pod adresem sklep@medesign.pl

14.6. Medesign rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą mailową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: sklep@medesign.pl

14.8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w salonie Medesign, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie Klientowi zwrócona w salonie, w którym złożona została reklamacja.

14.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Medesign, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

15. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia w ciągu piętnastu minut od jego złożenia – w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

16. WYSTAWIENIE FAKTURY

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

16.2. Medesign nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Medesign. Medesign wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Medesign, co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

17. WYSTAWIENIE FAKTURY

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Medesign przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

18. REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

18. 1. Klient poprzez wyrażenie zgody może zapisać się do otrzymywanie newsletter od Medesign. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Medesign na adres e-mail klienta wskazany w formularzu.

18.2. Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia klient będzie otrzymywał newsletter.

18.3. W każdej chwili, klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail sklep@medesign.pl oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania newslettera.

18.4. Klient jest zobowiązany do nie wysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta newsletter.

18.5. Treści zamieszczone w newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody sklepu jest zabronione.

18.6. Sklep zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu newsletter do klientów w każdym czasie.

18.7.  Reklamacje w zakresie usługi newslettera można składać na adres e-mail sklep@medesign.pl

18.8. W przypadku braku odpowiedzi przez sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

18.9. Usługa newsletter jest bezpłatna.

Zapisz się na listę oczekujących Poinformujemy Cię od razu, gdy produkt będzie dostępny!